Biểu mẫu 2 liên

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Màu sắc: 1 màu ( Đen, xanh hoặc đỏ )

- Loại Giấy Carboless 55gsm 

- Kỹ thuật in: In offset hoặc KTS

- Cấn răng cưa biểu mẫu : 1 vị trí
- Đóng cuốn 50 bộ/cuốn.

THÔNG SỐ TUỲ CHỌN

Đóng số nhảy
Đóng số nhảy Không
Thời gian thành phẩm (*)
Thành tiền:
Giới thiệu

Vùng In/ Khuôn Cắt, Bế Chuẩn

VÍ DỤ VỀ VÙNG IN

Sản Phẩm Liên Quan

Biểu mẫu giấy Fort Chỉ từ: 28,000đ/cuốn
Biểu mẫu 3 liên Chỉ từ: 48,000đ/cuốn